JIHOČESKÉ MOTOCYKLOVÉ MUSEUM

České Budějovice

exponáty     archiv     kresby     cestopisy     publikace     dílna     tisk
Foto a stručný popis jednotlivých exponátů musea.

 vyhledávání:


Petr Hošťálek

Motoristický publicista,
historik a grafik.
Ale také stále aktivní motocyklový jezdec, který má za sebou několik dálkových expedic. Restaurátor historických motocyklů, soustředěných do exposice Jihočeského motocyklového musea
v Českých Budějovicích.


Dotazy a připomínky ke stránkám prosím zde
(hostalek@tiscali.cz)
.
Veškeré texty, fotografie a kresby uvedené na těchto stránkách je zakázáno dále publikovat bez souhlasu
autorů stránek !


Motor Douglas 2¾ HP - stacionární


Dvouválcový boxer motor pro použití ve vojenských elektrocentrálách, odvozený od motocyklového motoru Douglas 2¾ HP.
Na rozdíl od motoru motocyklového měl motor stacionární víko rozvodů odlité z litiny vcelku s jímkou pro náplň mazacího oleje.
Klikový hřídel byl na této straně prodloužený, aby vyčníval z motoru a mohla se na něj nasadit roztáčecí klika se startovacím ozubcem.
Instrukční štítek
upevněný čtyřmi šroubky zcela nahoře, mezi oběma palivovými nádržkami, udává v angličtině, co je třeba učinit před prvním startem:


Before running new engine first time.
a) close drain cock of crank case
b) fill oil box
c) pump five charges of oil into crank case by hand pump

After starting engine.
Always open cock in elbow below oil box for a few seconds, to verify satisfactory working of automatic oil pump.

V překladu:
Před prvním spuštěním nového motoru:
a) zavřete vypouštěcí kohout klikové skříně
b) naplňte olejovou nádržku
c) načerpejte pět dávek oleje do klikové skříně ruční pumpou

Po nastartování motoru
vždy otevřete na několik sekund kontrolní kohout v ohybu pod olejovou nádržkou, abyste ověřili uspokojivou činnost automatického olejového čerpadla.
Systém mazání:

Na rozdíl od motorů motocyklových, které měly seřiditelné kapací mazání ruční pumpou obsluhovanou jezdcem, stacionární motor měl mazání automatické, s čerpadlem integrovaným v olejové nádržce, která byla součástí litinového odlitku víka rozvodů.

Vlevo je plnící víčko s odvzdušňovacím komínkem, zcela vpravo skleněný průhledový olejoznak a pod olejovou nádržkou je vlevo vypouštěcí kohout, uprostřed kohout kontrolní a vpravo třícestný kohout manuální olejové pumpy. Ta sloužila pouze k nadávkování první náplně oleje do motoru před startem.